สวยด้วยการหายใจ Yuki Shiina

ISBN:

Published:

Paperback

120 pages


Description

สวยด้วยการหายใจ  by  Yuki Shiina

สวยด้วยการหายใจ by Yuki Shiina
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 120 pages | ISBN: | 3.61 Mb

เนือหาโดยสังเขปคุณหายใจถูกวิธีหรือเปลา? มาปรับวิธีหายใจใหถูกตองเพือความงามและสุขภาพดีขึนกันเถอะ เพียงแค ฝึกหายใจแบบเซน ทีงายดาย ไมตองลงทุน ไมตองพึงยาหมอ หายใจเขาทางจมูกดวยทองใหลึก หายใจออกทางจมูกดวยทองใหยาว ฝึกตอเนืองวันละ 6 นาทีครึงทุกเชาเทานัMoreเนื้อหาโดยสังเขปคุณหายใจถูกวิธีหรือเปล่า? มาปรับวิธีหายใจให้ถูกต้องเพื่อความงามและสุขภาพดีขึ้นกันเถอะ เพียงแค่ ฝึกหายใจแบบเซน ที่ง่ายดาย ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องพึ่งยาหมอ หายใจเข้าทางจมูกด้วยท้องให้ลึก หายใจออกทางจมูกด้วยท้องให้ยาว ฝึกต่อเนื่องวันละ 6 นาทีครึ่งทุกเช้าเท่านั้น ผลลัพธ์สุดอัศจรรย์ เช่น สดชื่น ไม่งัวเงีย ท้องไม่ผูก ลดสิว หน้าใส ไม่อ้วน ลดปวดประจำเดือน สมาธิในการทำงานดีขึ้น ยืนได้นานขึ้น สวย ชะลอวัย ก็จะเกิดขึ้น ไม่ว่าเดิน นั่ง นอน ระหว่างวันก็ฝึกได้ เพียง 1 สัปดาห์ก็เห็นผล ถึง 3 เดือน ยิ่งเห็นผลสุดยอด!

ถ่ายทอดจากเทรนเนอร์ด้านการหายใจ ยุกิ ชินะ อดีตนางงามที่ประยุกต์วิธีฝึกหายใจแบบเซนใช้กับตัวเองจนไม่ป่วยออดแอดอีกเลยสารบัญบทที่ 1 คุณหายใจถูกวิธีหรือเปล่าบทที่ 2 หายใจแบบเซนอย่างมีชั้นเชิงบทที่ 3 จิตใจงดงามด้วยการหายใจแบบเซนบทที่ 4 วิธีหายใจที่ทำไปด้วยได้ในชีวิตประจำวัน© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สวยด้วยการหายใจ":


miriamnieruchomosci.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us